Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk, Wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba, Radny Rady Powiatu w Chełmie Andrzej Derlak oraz Radny Rady Gminy Chełm Zbigniew Smolira dokonali przeglądu realizowanej inwestycji drogowej w miejscowościach: Uher, Zagroda i Ludwinów.
Zadanie pn. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku Adamów Kolonia—Zagroda oraz drogi powiatowej na odcinku Niedziałowice Drugie—Depułtycze Królewskie” obejmuje wykonanie ponad 16,5 km nowych nawierzchni na drogach powiatowych w gminach: Chełm i Rejowiec. Całkowita wartość inwestycji wynosi 10 519 121,73 zł, z czego otrzymano dofinansowanie w kwocie 7 889 341,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

Starosta Chełmski jak na dobrego Gospodarza przystało osobiście czuwa nad realizacją jednej z większych inwestycji drogowych. W najbliższym czasie będzie miał dobre wiadomości dla mieszkańców powiatu, ponieważ prace na wspomnianym odcinku są już praktycznie na ukończeniu. Pozostała tylko kosmetyka, między innymi malowanie pasów czy porządkowanie poboczy.
To już kolejna droga oddana do użytku w ostatnim czasie, a Powiat Chełmski wcale nie zamierza zwalniać tempa. Jak mówi Włodarz Powiatu priorytetem jest bezpieczeństwo i komfort jazdy. Atutem budowy i przebudowy dróg jest również fakt, że wyremontowana infrastruktura przyciąga inwestorów, co z kolei wpływa na rozwój powiatu chełmskiego.