Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dorohusku zaprasza uczniów klas I-VIII szkół podstawowych oraz przedszkolaków do udziału w VI Powiatowym Konkursie Piosenki Przyrodniczej „Tobie Ziemio śpiewam”.
Zgłoszenia udziału należy dokonać przesyłając wypełnioną kartę oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Niepodległości 49, 22-175 Dorohusk.
Uczestnicy nagrywają i wysyłają plik wideo (MP4) drogą elektroniczną na adres: halina.mysakowska@zsodorohusk.nazwa.pl – dwa utwory wokalne obowiązkowo o tematyce przyrodniczej.

Terminy:

  1. Zgłoszenia uczestników do konkursu oraz nagrania należy przesłać do dnia 20.04.2021 r.
  2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości po 27.04.2021 r. na stronie internetowej szkoły.

Współorganizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Chełmie.

Regulamin, karta zgłoszenia oraz klauzule informacyjne – VI Powiatowy Konkurs Piosenki Przyrodniczej (19,5 KB, DOC)

Regulamin, karta zgłoszenia oraz klauzule informacyjne – VI Powiatowy Konkurs Piosenki Przyrodniczej (245 KB, PDF)