„Lubelskie – wspólnie dla pszczół” to szeroko zakrojona kampania edukacyjno-informacyjna, którą w 2020 r. zainicjował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Akcja nastawiona jest na aktywizację mieszkańców regionu do wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół. Jej celem jest także skoordynowanie działań instytucji i podmiotów działających na rzecz wsparcia lubelskiego pszczelarstwa oraz zjednoczenie środowiska pszczelarzy województwa lubelskiego.

Pismo Członka Zarządu Województwa Lubelskiego – Sebastiana Trojaka o kontynuowaniu kampanii “Lubelskie – wspólnie dla pszczół” (283 KB, PDF)

Plakat “Chroń pszczoły” (477 KB, PDF)