W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zwracamy się do wszystkich interesantów o załatwianie spraw urzędowych bez osób towarzyszących.

W Starostwie Powiatowym w Chełmie sprawy urzędowe można załatwić:

  • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (E-PUAP);
  • drogą telefoniczną (wykaz telefonów znajduje się na stronie internetowej: www.powiatchelmski.pl);
  • drogą mailową: sekretariat@powiatchelmski.pl;
  • drogą pocztową na adres: pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm;
  • poprzez portal interesanta;
  • za pośrednictwem strony Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (www.pwpw.pl) można złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy i wtórnika prawa jazdy oraz rejestrację pojazdu.

Korespondencję kierowaną do Starostwa Powiatowego w Chełmie należy wrzucić do urny, która znajduje się na I piętrze, w skrzydle B.
Jednocześnie przypominamy o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny:

  • dezynfekcji rąk;
  • noszeniu maseczek;
  • zachowaniu 1,5 m odstępu.