Święta Wielkanocne to niezwykły czas zwycięstwa życia nad śmiercią. Życzymy, aby Zmartwychwstały Chrystus obdarzał dobrym zdrowiem, wlewał w serca nadzieję i umacniał wiarę. Niech radość wielkanocnego poranka dodaje sił do przezwyciężania trudności i odkrywania istoty naszego życia. W tym wyjątkowym czasie życzymy Świąt pełnych spokoju, życzliwości i wzajemnego wsparcia, które pomaga pokonać lęk i zwątpienie oraz pozwala z ufnością patrzeć w przyszłość.

Starosta Chełmski: Piotr Deniszczuk;
Przewodniczący Rady Powiatu w Chełmie: Jarosław Walczuk;
Wicestarosta: Jerzy Kwiatkowski.

Kartka Wielkanocna z zyczeniami i herbem powiatu chełmskiego