Zakończyły się prace polegające na „Wykonaniu pochylni oraz dostosowaniu pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pławanicach“. Radna Rady Powiatu w Chełmie Grażyna Szykuła oraz Wójt Gminy Kamień Dariusz Stocki sprawdzili stan realizacji zadania.
W ramach prac odnowiono korytarz, wyremontowano sale przeznaczone na diagnozę i terapię dzieci i młodzieży oraz łazienki przystosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku wykonano pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Stary budynek Szkoły Podstawowej w Pławanicach zyskał nowe, przestronne, jasne i komfortowe pomieszczenia. Wartość zadania wyniosła 268 229,15 zł.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pławanicach zapewnia wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, nauczycielom, a także uczniom szkół i placówek oświatowych z terenu gmin: Kamień, Dorohusk, Dubienka, Białopole, Żmudź, Leśniowice, Wojsławice oraz niektórych sołectw z gminy Chełm.
Dwie osoby w pomieszczeniu
Sala dydaktyczna
Korytarz
Podjazd dla osób niepełnosprawnych