Inwestycja na terenie dwóch gmin: Rejowiec i Chełm dobiega końca. W ramach zadania pn. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku Adamów Kolonia—Zagroda oraz drogi powiatowej na odcinku Niedziałowice Drugie—Depułtycze Królewskie” wykonano ponad 16,5 km nowych nawierzchni. Całkowita wartość inwestycji wynosi 10 519 121,73 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie 7 889 341,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.
Malowanie pasów
Droga
Droga i znak