Informujemy, że Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXI edycje ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Konkurs ma wieloletnią tradycje i cieszy się rosnącą popularnością.
Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku.
Karty zgłoszeniowe udziału w konkursie należy przesłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres jak w §6 ust. 7 Regulaminu Konkursu.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Wszelkich informacji o konkursie udzielają pracownicy Centrum:

  • Małgorzata Pucek, tel. 22 125 62 12 lub 517 111 507, e-mail: m.pucek@cdr.gov.pl
  • Beata Filipiak, tel. 22 125 62 13, e-mail: b.filipiak@cdr.gov.pl