„Gdzie chrzest, tam nadzieja”

966 – 2021,  14 kwietnia, 1055. rocznica Chrztu Polski.

Według opinii historyków Mieszko I został ochrzczony w Wielką Sobotę roku 966, która wypadała 14 kwietnia.
Święto Chrztu Polski to nowe święto państwowe w Polsce, które zostało ustanowione przez ustawodawcę w 2019 roku.

 

plakat 1055. rocznica Chrztu Polski, herb powiatu chełmskiego i postać Mieszka Pierwszego oraz napis 14 kwietnia