Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu chełmskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy (24 KB, DOCX)

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy (31 KB, ODT)

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy (289 KB, PDF)