Powiat Chełmski otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę i przebudowę dróg powiatowych w kwocie prawie 45 mln złotych w ramach rozstrzygniętego naboru z 2020 r. W zakresie otrzymanych środków powstanie nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa.

Przebudowa dróg powiatowych na odcinkach: Nowiny – Rudka, Ruda-Kolonia – Rudka oraz Srebrzyszcze – Gotówka to jedna z większych inwestycji powiatu. Długość odcinków, które zostaną przebudowane wynosi ponad 28 km! Na to zadanie otrzymano 60% dofinansowania w kwocie prawie 21 mln zł.

W ramach realizacji inwestycji budowy i przebudowy dróg powiatowych na odcinkach: Święcica – Czułczyce Duże oraz Staw – Krobonosz powstanie prawie 15 km nowych nawierzchni. Otrzymano środki w kwocie ponad 15,3 mln zł, co stanowi 50% dofinansowania.

Dofinansowanie na zadanie: przebudowa drogi powiatowej na odcinku Pawłów-Liszno, drogi powiatowej na odcinku ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny – Krasne oraz drogi powiatowej przy ul. Wiejskiej w Mieście Rejowiec Fabryczny na chwilę obecną wynosi ponad 8,7 mln zł. Docelowa kwota stanowić będzie 60% szacunkowej wartości inwestycji. Przebudowane zostanie ponad 14 km dróg.

„Otrzymaliśmy największą kwotę dofinansowania dla naszych trzech zadań. Na liście rankingowej powiatów ziemskich z województwa lubelskiego jesteśmy liderem! Bardzo cieszę się, że mogę realizować inwestycje dla naszych mieszkańców.” – mówi Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk.

Warto przypomnieć, że w poprzednim naborze rządowe środki otrzymano na:
? Budowę i przebudowę dróg powiatowych na odcinkach: Adamów Kolonia – Zagroda oraz Niedziałowice Drugie – Depułtycze Królewskie. Na realizację tej inwestycji otrzymano prawie 8 mln zł, co stanowi 75% dofinansowania całego zadania. Warto dodać, że inwestycja jest już prawie ukończona, a długość odcinka wynosi ponad 16,5 km.
? Przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Rakołupy Duże oraz drogi powiatowej na odcinku Rakołupy – Plisków. W ramach zadania wykonano ponad 6 km nowych nawierzchni. Otrzymane dofinansowanie w kwocie ponad 2,7 mln zł stanowi 75% wartości zadania.
Łączna długość odcinków w ramach wszystkich powyższych inwestycji to prawie 80 km!