Lubelski Park Naukowo-Techniczny S.A. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie LUBELSKI PARK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Kwota dotacji maksymalnie: 52 200 PLN

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest 60 do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej mieszkających na terenie województwa lubelskiego. Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), biernych zawodowo, ubogich osób pracujących, osób pracujących na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych, których wynagrodzenie nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ze wsparcia skorzystać mogą imigranci, reemigranci oraz osoby odchodzące z rolnictwa.

W szczególności zapraszamy:

  • osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach

FORMY WSPARCIA

  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze, które przyczyni się do nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;

✓ Szkolenie ABC przedsiębiorczości;
✓ Indywidualne wsparcie doradcze

  • Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej maksymalnie w kwocie do 27 000 zł;
  • Wsparcie pomostowe dla założonych działalności gospodarczych przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania w kwocie do 2100 zł/mc.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Logo-Lubelski Park Naukowo-Techniczny - ulotkaLogo-Lubelski Park Naukowo-Techniczny - plakat