Uchwała Nr 475/2021 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na wspieranie przez powiat chełmski wykonania zadań publicznych w 2021 roku (45KB, DOC)