Rodzicu! Jeżeli Twoje dziecko ma zdiagnozowaną niepełnosprawność, szukasz dla Niego terapii, nauki… zgłoś się do NAS.

Oferujemy: 

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 • Przedszkole Specjalne
 • Szkołę Podstawową Specjalną
 • Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy
 • Oddziały rewalidacyjno-wychowawcze
 • Budynek z podjazdem, windą i atrakcyjnym terenem (plac zabaw, ogród, boisko)
 • Atrakcyjne zajęcia dodatkowe (basen, dogoterapia, hipoterapia)
 • Bezpłatne dowozy
 • Internat
 • Opiekę profesjonalnej kadry i specjalistyczne metody pracy

Odwiedź nasz Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny.

Zapewniamy opiekę i wypoczynek w okresie wakacji i ferii oraz bezpłatne porady:

 • Logopedów
 • Fizjoterapeutów
 • Psychologów

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku
ul. Graniczna 1
22-175 Dorohusk
tel. 82 566 10 33

 

Plakat dotyczący rekrutacji do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku

Plakat dotyczący rekrutacji do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku