Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Wierzbicy, Wierzbica–Osiedle, ul. Pogodna 8, 22–150 Wierzbica

Uchwała Nr 514/2021 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 491/2021 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni psychologiczno-Pedagogicznej w Wierzbicy (16 KB, DOC)