Informujemy, że Województwo Lubelskie ogłasza konkurs dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat na opis własnych produktów, potraw i dań kulinarnych przygotowanych z wykorzystaniem ryb słodkowodnych.

Praca konkursowa powinna być w formie filmu, prezentacji multimedialnej lub opisu wraz z dokumentacją fotograficzną oraz zawierać:

  • opis tradycji kulinarnych dotyczących danego produktu/potrawy/przetworu i ich związek z wykorzystaniem ryb słodkowodnych,
  • listę składników,
  • sposób przygotowania.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać w terminie do 18 czerwca 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: konkursy@lubelskie.pl podając w tytule wiadomości hasło: Konkurs „Ryba na talerzu” lub pocztą tradycyjną na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem: Konkurs „Ryba na talerzu”.

Dla laureatów konkursu przewidziano cenne nagrody rzeczowe.

Regulamin Konkursu Ryba na talerzu (324 KB, PDF)

Karta zgłoszeniowa do Regulaminu Konkursu Ryba na talerzu (26, KB, DOC)

Oświadczenia, zgdody i klauzule do Regulaminu Konkursu Ryba na talerzu (162 KB, PDF)