Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składamy wszystkim Pracownikom samorządowym podziękowania i najlepsze życzenia: wytrwałości, zapału w tej ważnej i odpowiedzialnej pracy, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu, współpracy i doświadczonej kadrze można realizować szereg inwestycji w Powiecie Chełmskim. Wystarczy wspomnieć, że od 2015 roku wybudowano i przebudowano ponad 300 km dróg powiatowych, a nastepne inwestycje już widać na horyzoncie.
Mamy nadzieję, że kolejne lata będą wypełnione sukcesami, a społeczna akceptacja będzie motywacją do dalszej pracy. Wasze zaangażowanie i ciężka praca przyczynia się do wzmożonego rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

/-/ Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk
/-/ Wicestarosta Jerzy Kwiatkowski