Temat chorób otępiennych jest ważnym problemem społecznym. Dziś w naszym kraju ponad 500 tysięcy osób żyje z otępieniem, w tym 300 tysięcy z chorobą Alzheimera, prognozy wskazują, że za 25 lat będzie ich dwa razy więcej. Problem dotyczy przede wszystkim osób starszych, w wieku powyżej 60-65 lat; im człowiek starszy, tym większe jest ryzyko pojawienia się objawów otępienia. Szacuje się, że wśród osób najstarszych, po 80 roku życia, co piąta osoba ma objawy demencji.

W związku z tą niepokojącą tendencją wzrostową, Rzecznika Praw Obywatelskich i Alzheimer Polska zorganizowali kampanię informacyjno-edukacyjną „Alzheimer – rozumiem – wspieram”. Ma ona na celu zwiększenie wiedzy o chorobach otępiennych, w tym o chorobie Alzheimera, a także o potrzebach osób żyjących z chorobą otępienną i ich opiekunów rodzinnych.

Broszura potrzeby chorych (5,7 MB, PDF)
Ulotka – Alzheimer – rozumiem – wspieram (98,6 KB, PDF)