Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie przypomina, że 10 czerwca upływa termin składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na podstawie art. 15g i art. 15gg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski na dofinansowanie w ramach art.15g i art. 15gg ustawy COVID-19 złożone w czerwcu mogą obejmować 1 miesięczny okres dofinansowania.

O dofinansowanie mogą wystąpić podmioty m.in. przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury i kościelne osoby prawne, które niezależnie od branży, w wyniku pandemii zanotowały opisany w ustawie spadek obrotów. Wsparcie przysługuje na pracowników objętych oraz nieobjętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie: wuplublin.praca.gov.pl w zakładce Tarcza Antykryzysowa, pod numerem telefonu 887 831 668 lub 887 831 613 lub poprzez e-mail: tarcza@wup.lublin.pl