Dzisiaj 28 czerwca odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu w Chełmie.
Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk omówił Raport o stanie powiatu za 2020 rok, z którym radni i mieszkańcy mogli wcześniej zapoznać się i zgłaszać uwagi. Raport to dokument, który zawiera roczne podsumowanie działalności z uwzględnieniem realizowanych polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Powiatu. Po debacie nad raportem, radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu za 2020 rok.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok odbyło się po wysłuchaniu sprawozdania finansowego. Tym razem radni również zagłosowali jednogłośnie i udzielili absolutorium.