W dniach 3-go i 4-go lipca 1940 roku funkcjonariusze Gestapo rozstrzelali co najmniej 115 osób aresztowanych w powiatach; chełmskim, krasnostawskim i zamojskim. Wśród ofiar znaleźli się głównie politycy, działacze samorządowi, oficerowie Wojska Polskiego, nauczyciele oraz inni przedstawiciele lokalnej inteligencji z Chełma i Krasnegostawu.
Hołd ofiarom w imieniu Starosty Chełmskiego Piotra Deniszczuka złożył Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chełmie Jacek Kozyra.

Mężczyzna przed pomnikiem upamiętnającym wydarzenie historyczne. Wieńce kwiatów