Stowarzyszenie „Czajnia” z Tomaszowa Lubelskiego zaprasza na konkurs grantowy „Aktywna Lubelszczyzna”. Jest to projekt mający na celu wspieranie oddolnych inicjatyw obywatelskich o zasięgu lokalnym oraz edukacja w zakresie animacji społeczności lokalnych i budowania trwałych, opartych na zaufaniu więzi społecznych.
W konkursie mogą wziąć udział młode organizacje pozarządowe, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, czyli takie, które zostały wpisane do rejestru KRS nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku, a ich przychód za rok poprzedni nie przekroczył 30 tys. zł.
Konkurs skierowany jest do młodych organizacji zarejestrowanych na terenie wschodniego województwa lubelskiego.
Kwota dofinansowania jaką można uzyskać wynosi minimalnie 3000 zł, a maksymalnie 6500 zł. Projekty można realizować w okresie od 20 września do 20 listopada 2021 r.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2021 r.
Wszystkie informacje odnośnie konkursu, regulamin oraz generator wniosków znajdują się na stronie www.aktywnalubelszczyzna.pl