W II edycji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 wpisano do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego program pilotażowy w CZP, który
rozpoczął swoje działanie rok później. Polega on na przeniesieniu ciężaru opieki psychiatrycznej z zamkniętych oddziałów psychiatrycznych do środowiska lokalnego. CZP są zobowiązane do udzielania pomocy wszystkim potrzebującym ze swojego regionu.

Kompleksowa opieka psychiatryczna ma odbywać się w warunkach stacjonarnych, dziennych,ambulatoryjnych oraz leczenia środowiskowego. Centra obejmują od 50 do 200 tys.
Mieszkańców czyli np. ludność powiatu lub dzielnicy dużego miasta. Taki sposób realizacji opieki psychiatrycznej ma przeciwdziałać stygmatyzacji osób w kryzysie psychicznym oraz pomóc w uzyskaniu przez pacjenta kompleksowego wsparcia np. blisko miejsca zamieszkania, szkoły, miejsca pracy. Celem nadrzędnym jest przywracanie osoby będącej w kryzysie psychicznym lub po jego przejściu do normalnego funkcjonowania w środowisku społecznym.

Pełna lista centrów i obszarów ich działania znajduje się na stronie https://czp.org.pl/index.php/o-czp/ , Centra mają też swój profil na Facebook Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego

 

plakat centrum zdrowia psychicznego dotyczacy szybkiego wsparcia psychicznego blisko domu