W dniach 17-19 września br. Starostwo Powiatowe w Chełmie po raz kolejny wzięło udział w 28. Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2021”. Hasło tegorocznej akcji brzmi: ,,Myślę, więc nie śmiecę”. Jest to parafraza słynnego powiedzenia Kartezjusza „Cogito ergo sum”, które każdy z nas powinien sobie wziąć do serca. Wiedzą niepodważalną jest bowiem, że nie opłaca się śmiecić w naturze, jeśli chcemy zadbać o nasze wspólne oraz przyszłych pokoleń zdrowie. Niszcząc naturę, niszczymy siebie.
 
Kampania „Sprzątanie Świata” jest corocznie podejmowana przez Starostwo Powiatowe w Chełmie i stanowi jeden z ważniejszych punktów edukacji ekologicznej. Kładzie szczególnie nacisk na problematykę odpadów z tworzyw sztucznych, ich poprawną segregację oraz recykling.
 

Głównym jej celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na konieczność ochrony środowiska naturalnego oraz dbanie o porządek otoczenia, w którym żyjemy.

plakat dotyczący kampani 28. akcji sprzątania świata, na którym widoczne są obrazki planety, śmietniczki, krzewa, kropli wody, żarówki oraz napis "myślę, więc nie smiecę"
plakat dotyczący sprzątania świata z napisem myślę, więc nie świece, z obrazkiem konturu człowieka z workami na śmieci