Powiat chełmski we wrześniu br. zakończył realizację zadania pn. Nadbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pracownie specjalistyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Inwestycja miała na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży uczącym się w Ośrodku bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W ramach zadania na poddaszu powstały pracownie specjalistyczne. Jedna z nich to pracownia rehabilitacyjno-sensoryczna, z której korzystają dzieci i uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami. W drugim pomieszczeniu mieści się oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Do dyspozycji uczniów oddano nową łazienkę, którą wykonano według standardów dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Aby ułatwić dostęp do pracowni szyb windowy został podwyższony o jedną kondygnację.
Łącznie powierzchnia użytkowa SOSW zwiększyła się o 154,42 m2.
Powiat pozyskał 100 % środków na realizację zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 509 501,65 zł.

Pomieszczenie z oknami dachowymi

Pomieszczenie z zabawkami dla dzieci