Dzisiaj, 28 września br., odbyła się XXIX Sesja Rady Gminny Rejowiec Fabryczny, podczas której odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń “Zasłużonych dla Powiatu Chełmskiego”.

Wicestarosta Jerzy Kwiatkowski złożył najserdeczniejsze życzenia i gratulacje dla Zespołu Śpiewaczego “Radość” z Liszna oraz Zespołu Śpiewaczego “Pawłowianki” z Pawłowa za wkład w rozwój lokalnego dorobku kulturalnego.
Za szczególne zaangażowanie w rozwój Powiatu Chełmskiego, Wicestarosta Jerzy Kwiatkowski złożył życzenia dla Pani Marii Kociuby, Pani Emilii Psujek oraz Pani Czesławy Daszkiewicz, założycieli zespołu “Radość”.

Jeszcze raz dziękujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów w owocnej pracy obu zespołów.
Gratulacje!

grupa ludzi odświętnie ubrani, kobiety w tradycyjne stroje ludowe
kwiaty oraz dyplom oraz medal zasłużony dla powiatu chełmskiego
dyplom oraz odznaczenie zasłużony dla powiatu chełmskiego
dyplom oraz odznaczenie zasłużony dla powiatu chełmskiego