W dniu dzisiejszym tj. 8 października 2021 roku odbyło się szkolenie kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Chełmskiego pn. „Komunikacja w sytuacjach trudnych – jak efektywnie komunikować się”.
Organizatorem szkolenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Chełmie.
W szkoleniu wzięło udział 27 osób związanych zawodowo z pomocą społeczną.
kilkanaście osób siedzących przy stole w pomieszczeniu kilkanaście osób siedzących przy stole w pomieszczeniu kilkanaście osób siedzących przy stole w pomieszczeniu