W niedziele 17 października 2021 roku w Sawinie odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie parkingu przy cmentarzu w Sawinie.
Tradycyjną wstęgę przecięli: Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Anna Dąbrowska-Banaszek, p.o. Kierownika Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Chełmie – Ewelina Dolińska, Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk, Radni Rady Powiatu w Chełmie – Agnieszka Dąbrowska, Stefan Sakowski i Andrzej Zając, Wójt Gminy Sawin – Dariusz Ćwir oraz Przewodnicząca Rady Gminy Sawin Iwona Wołoszkiewicz.
W uroczystości udział wzięli również Czcigodni Księża, obecni oraz byli Radni z Rady Powiatu w Chełmie, radni, sołtysi i mieszkańcy z gminy Sawin oraz Wójt Gminy Wierzbica Zdzisława Deniszczuk i Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica Zdzisław Muszański.
Podczas wydarzenia odbyło się także symboliczne otwarcie Ogrodu Zabaw w Sawinie – zadania zrealizowanego przez Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin we współpracy z Samorządem Gminy Sawin.
Uroczystości uświetnił występ Kapeli Sawińskiej z Sawina oraz zespołu Jarzębina z Czułczyc.
Był również przepyszny poczęstunek, z którego mogli skorzystać wszyscy przybyli Goście.
W programie nie zabrakło również atrakcji przygotowanych dla dzieci.
W ramach zadania wybudowano parking w ciągu drogi powiatowej Nr 1717L w miejscowości Sawin. Całość nawierzchni wykonana jest z kostki brukowej, przebudowano także zjazd do cmentarza.
Ilość miejsc postojowych: 32 w tym dwa miejsca z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.
Koszt inwestycji to 99 179,00 zł (całość środków to wkład finansowy Powiatu).
Zadanie zrealizowane było na podstawie opracowanej i przekazywanej Powiatowi przez Gminę Sawin dokumentacji projektowej, której koszt wyniósł 12 915,00 zł.
Grupa osób stojąca świeżym powietrzu na parkingu i przecinająca wstęgę
Samochody przy parkingu obok cmentarza