W minioną sobotę (9.10) w Gminnym Ośrodku Kultury im. R. Kapuścińskiego w Pawłowie odbył się Jubileusz 40-lecia istnienia Zespołu Śpiewaczego Radość z Liszna.
Patronem wydarzenia był Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk.

Zespół został założony w 1981 r. przez Panią Czesławę Daszkiewicz, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Lisznie, a następnie długoletnią kierownik nowo powstałej formacji. W skład Zespołu weszły wówczas członkinie KGW: Stefania Jabłońska, Halina Szymańska, Adela Parada, Emilia Psujek, Janina Parada, Kazimiera Parada, Ewa Lewandowska oraz mężczyźni Tadeusz Kubacki, Ryszard Daszkiewicz i Tadeusz Wójcik. W ciągu swojej działalności skład Zespołu wielokrotnie zmieniał się. Obecnie jest to 10-cio osobowa grupa. Z pierwotnego składu pozostali Emilia Psujek, Janina Parada oraz Tadeusz Kubacki, będący kierownikiem Zespołu oraz muzykiem, przy którego akompaniamencie odbywają się próby i występy. Pozostałe członkinie Zespołu to Maria Kociuba, Halina Maśluch, Małgorzata Klin, Maria Mąka, Danuta Błaszczuk, Joanna Orłowska oraz Danuta Woźniak. Zespół śpiewa pieśni ludowe, biesiadne, okolicznościowe, kościelne, czasami również poezję. Bierze udział w licznych przeglądach, festiwalach, jarmarkach, konkursach oraz uroczystościach kościelnych. Przez lata swojej działalności Zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień. Zespół Radość jest najstarszym zespołem ludowym w Gminie Rejowiec Fabryczny.

Gratulacje za dotychczasową działalność Zespołu złożyli: Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Pan Zdzisław Krupa wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Rejowiec Fabryczny Panem Mirosławem Maziarzem, Skarbnik Gminy Rejowiec Fabryczny Pani Małgorzata Babijczuk, Sekretarz Gminy Rejowiec Fabryczny Pan Andrzej Kosz, Starosta Chełmski Pan Piotr Deniszczuk, Radny Powiatu Chełmskiego Pan Andrzej Dzirba, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury Pan Artur Sępoch, Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Cycowie Pani Marzenna Karpowicz, Dyrektor DPS w Kaniem Pani Elżbieta Florczak, Radni Gminy Rejowiec Fabryczny, kierownicy zespołów śpiewaczych, przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie gminy, rodzina i przyjaciele członków Zespołu. Na uroczystości nie zabrakło również prezentacji historii Zespołu, koncertu jubilatów oraz jubileuszowego tortu. Uroczystość uświetniła swoim występem Kapela Swojacy z Cycowa.

Uchwałą Zarządu Powiatu Chełmskiego Zespół z okazji swojego jubileuszu otrzymał tytuł „Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego”. Uroczyste wręczenie medalu miało miejsce podczas wrześniowej sesji Rady Gminy Rejowiec Fabryczny przez Pana Jerzego Kwiatkowskiego Wicestarostę Chełmskiego.

Składamy serdeczne gratulacje dla Zespołu Śpiewaczego Radość z Liszna, życzymy wspaniałych występów, sukcesów scenicznych oraz kolejnych pięknych jubileuszy.

grupa osób w strojach regionalnych na środku na stoliku stoi tort grupa osób stojąca w strojach regionalnych oraz mężczyźni w garniturach wręczający róże grupa osób stojąca w strojach regionalnych oraz mężczyźni w garniturach z koszem prezentowym grupa osób stojąca w strojach regionalnych na środku na stoliku stoi tort