Kolejne dobre informacje płyną z opublikowanego w ostatnim czasie rankingu pisma Samorządowego “Wspólnota” dotyczącego wydatków inwestycyjnych jednostek samorządowych.
W przygotowanym zestawieniu wzięto pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach tj. 2018–2020. W kategorii powiatów bardzo wysokie 20. miejsce (na 314 ujętych w zestawieniu) zajął Powiat Chełmski.
Tak wysoki wynik to zasługa pozyskanych zewnętrznych środków zarówno tych z budżetu państwa, ale także z funduszy unijnych.

Ranking Wspólnoty dotyczący wydatków inwestycyjnych jednostek samorządowych