Jubileusz 10-lecia Zespołu śpiewaczego Pawłowianki z Pawłowa

W sobotę (16.10) w Gminnym Ośrodku Kultury im. R. Kapuścińskiego w Pawłowie Zespół śpiewaczy Pawłowianki z Pawłowa obchodził jubileusz 10-lecia swojego istnienia.

Z okazji Jubileuszu 10-lecia istnienia Zespół śpiewaczy Pawłowianki z Pawłowa otrzymał tytuł “Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego” przyznany uchwałą Zarządu Powiatu Chełmskiego. Uroczystego wręczenia medalu dokonał Pan Jerzy Kwiatkowski Wicestarosta Chełmski podczas wrześniowej  sesji Rady Gminy Rejowiec Fabryczny.
Patronem wydarzenia był Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk.

Zespół powstał w 2011 roku na kanwie pawłowskiego Koła Emerytów i Rencistów z inicjatywy Pani Haliny Rzepeckiej. W jego skład weszły wówczas Panie Janina Posturzyńska, Bogda Hrycaj, Teresa Starzyk, Grażyna Oleszczuk, Janina Borysiuk, Henryka Ozon oraz założycielka Zespołu Pani Halina Rzepecka, która początkowo pełniła tylko rolę menagera. Z czasem jednak Pani Halina zaczęła występować z Zespołem również i na scenie.

Skład Zespołu w ciągu dekady zmieniał się wielokrotnie, jedne członkinie odchodziły, a ich miejsce za chwilę zajmowały kolejne pasjonatki śpiewu. Zmieniali się również muzycy przygrywający im podczas prób i występów. Przez pierwszych 6 lat działalności Zespół współpracował z Panem Tadeuszem Kubackim, następnie z Panem Leonem Tomaszewskim     z Cycowa.  Obecnie Pawłowianki to: Halina Rzepecka – kierownik Zespołu, Janina Borysiuk , Henryka Ozon, Agnieszka Lekan, Maria Żołnacz oraz Stanisława Posturzyńska (najmłodsza stażem). Oprawę muzyczną na akordeonie tworzy Pan Radosław Sroczyński.

W repertuarze Pawłowianek znaleźć można piosenki biesiadne, ludowe, religijne oraz patriotyczne. Zespół jest bardzo aktywny, bierze udział w różnych przeglądach, festiwalach i konkursach piosenki.

W swoim dorobku artystycznym posiada wiele nagród i wyróżnień m.in. :

I miejsce w VII Nadwieprzańskim Festiwalu Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Trawnikach – Trawnicka Zaciera – 23 lipca 2017 r.

II miejsce w XXV Regionalnym Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Rejowcu – 17 lutego 2019 r.

II miejsce w Festiwalu Kulinarnym i Energii Kobiecej – Kresowe Smaki i Talenty –26 sierpnia 2017 r.

III miejsce w X Powiatowym Festiwalu Piosenki Strażackiej w Dorohusku –14 maja 2021 r.

III miejsce w IX Powiatowym Festiwalu Piosenki Strażackiej w Okopach –11 maja 2019 r.

wyróżnienie w 18. Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów –26 – 27 kwietnia 2018 r.
grupa osób stojąca w budynku, część osób ubrana w regionalne stroje ludowe grupa osób stojąca w budynku, część osób ubrana w regionalne stroje ludowe grupa osób stojąca w budynku, część osób ubrana w regionalne stroje ludowe