W dniu 26 października br. Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk oraz Radny Rady Powiatu w Chełmie Andrzej Derlak dokonali przeglądu realizowanych mega inwestycji drogowych w gminie Wierzbica, Chełm i Sawin na odcinkach Święcica – Czułczyce Duże oraz Staw – Krobonosz.Zadanie na odcinku Krobonosz Kolonia – Sawin realizowane jest w 2 etapach. Pierwszy w miejscowości Krobonosz Kolonia na kwotę 2 mln zł o długości odcinka 1,5 km zbliża się do końca realizacji, natomiast realizacja drugiego etapu zakończy się w drugim kwartale 2022 roku.

Megaprojekt obejmuje wykonanie ponad 15 km nowych nawierzchni na drogach powiatowych. Dofinansowanie jakie otrzymał Powiat Chełmski na te zadanie wynosi ponad 8 mln zł, co stanowi 50% całej inwestycji. Pieniądze pozyskano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu chełmskiego, wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa biorąc pod uwagę:

  • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
  • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełnienia tych standardów,
  • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Realizacja prac na drogach powiatowych 1805L i 1809L