Firma Egis Poland Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. projekt STEŚ Studium-Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla Zadania: Budowa linii kolejowych nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec.

Na obecnym etapie trwa proces konsultacji społecznych na terenach objętych obszarem analizy wzdłuż projektowanego odcinka linii kolejowych.  W ramach realizowanego aktualnie etapu prac nad studium wykonalności dla planowanej inwestycji na wskazanym odcinku określane są wariantowo jej przebiegi. Wybór optymalnych wariantów pozwoli na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, przygotowanie oceny oddziaływania na środowisko a następnie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji.

Jest to pierwszy etap konsultacji społecznych dla realizowanego projektu i obejmuje wstępne rozmowy z mieszkańcami poszczególnych gmin, przez które przebiegają wyznaczone trasowania. Wszelkie uzyskane na tym etapie opinie i uwagi Interesariuszy, w tym jednostek samorządu terytorialnego i mieszkańców wraz z pozostałymi danymi płynącymi z inwentaryzacji przyrodniczej oraz prowadzonych analiz wpłyną w sposób znaczący na wybór najbardziej optymalnego rozwiązania w danym obszarze.

Pod poniższym linkiem znajdują się informacje dotyczące inwestycji, w tym mapy uwzględniające aktualnie nakreślone przebiegi trasowań w obszarze Miast i Gmin, harmonogram spotkań oraz ankieta:

https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/konsultacje-spoleczne-dla-inwestycji-kolejowych

Informacje umieszczone na stronie są na bieżąco aktualizowane.

Dane kontaktowe, na które poza ankietą można kierować swoje uwagi znajdują się na stronie internetowej oraz w udostępnionych materiałach.