Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu chełmskiego w roku 2022.

więcej na BIP