Zarząd Powiatu w Chełmie działając na podstawie zapisów uchwały Nr XXVIII/221/2021 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic gminy Chełm, naruszającej granice Powiatu polegającej na wyłączeniu z gminy Chełm, części obszarów obrębów ewidencyjnych: Depułtycze Królewskie, Koza-Gotówka, Pokrówka, Rudka i Srebrzyszcze i włączeniu ich do miasta Chełm (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 4405), zaprasza mieszkańców Gminy Chełm do konsultacji w przedmiocie zmiany granic, które zostaną przeprowadzone w dniach 20, 21 i 22 listopada 2021 r. w formie ankiet konsultacyjnych.

Szczegółowe informacje oraz ankieta do pobrania dostępne są poniżej:

Ogłoszenie – Konsultacje z mieszkańcami gminy Chełm (30,2 KB, DOCX)

Ogłoszenie – Konsultacje z mieszkańcami gminy Chełm (174 KB, PDF)

Ankieta konsultacyjna zmiany granic gminy Chełm, naruszającej granice Powiatu Chełmskiego (58,5 KB, DOC)

Ankieta konsultacyjna zmiany granic gminy Chełm, naruszającej granice Powiatu Chełmskiego (196 KB, PDF)