Zaproszenie
Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk, Przewodniczący Rady Powiatu w Chełmie Jarosław Walczuk, Radni Rady Powiatu w Chełmie:, Agnieszka Dąbrowska i Stefan Sakowski
Wójt Gminy Sawin Dariusz Ćwir, Sołtys Sołectwa Krobonosz Roman Romaniuk wraz z mieszkańcami Sołectwa, mają zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców Gminy Sawin na uroczyste otwarcie drogi powiatowej w Krobonoszy, 27 listopada 2021 r. o godz. 15.00.
W programie:
  • część oficjalna – przecięcie wstęgi na drodze powiatowej przy skrzyżowaniu w Krobonoszy;
  • wystąpienia okolicznościowe;
  • poczęstunek w Świetlicy Wiejskiej w Krobonoszy.
Organizator informuje, iż wzięcie udziału w wydarzeniu oznacza jednoznaczne i dobrowolne wyrażenie zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku danej osoby, w szczególności w postaci publikacji zdjęć w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
Plakat zaproszenie na otwarcie drogi powiatowej