Powiat Chełmski przedstawia wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami gminy Chełm, naruszające granice Powiatu Chełmskiego. Konsultacje odbyły się w dniach od 20 do 22 listopada 2021 r.
Spośród 11 793 Mieszkańców Gminy Chełm uprawnionych do wyrażenia swojego zdania w toku konsultacji, udział w nich wzięło 2 435 osób, co stanowi 20,65%.
Liczba ankiet konsultacyjnych ważnych to 2 339.
Liczba ankiet nieważnych wyniosła 96.
Pytanie dotyczyło: „Czy jest Pani/Pan za zmianą granic pomiędzy miastem Chełm i gminą Chełm polegającej na wyłączeniu z gminy Chełm części obszarów obrębów ewidencyjnych: Depułtycze Królewskie, Koza-Gotówka, Pokrówka, Rudka i Srebrzyszcze i włączeniu ich do miasta Chełm?”.
  • “TAK”: 59 osób (2,42%),
  • “NIE”: 2 267 (93,10%),
  • „WSTRZYMUJĘ SIĘ”: 13 (0,53%).Wyniku konsultacji