Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu chełmskiego w roku 2022.

Więcej informacji na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmie: Ogłoszenie wyników konkursu