W dniu 9 grudnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie odbyło się spotkanie Starosty Chełmskiego Piotra Deniszczuka z Panią Agnieszką Suszczyk Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta przy udziale Przewodniczącego Rady Powiatu w Chełmie Jarosława Walczuka. Głównym tematem spotkania były możliwości współpracy Powiatu Chełmskiego ze Stowarzyszeniem Miłośników Gminy Ruda-Huta w zakresie realizacji projektów i zadań o charakterze kulturalno-oświatowym oraz społecznym.