Na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 1899, z późn. zm.),
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)
  3. Uchwały nr XXV/210/2021 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie Olenówka, gmina Dorohusk.

Zarząd Powiatu w Chełmie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości Powiatu Chełmskiego, położonej w obrębie Olenówka gm. Dorohusk, w formie sprzedaży, opisanej poniżej:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Chełmskiego położonych w obrębie Olenówka (64,5 KB, DOC)