Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Chełmie przesyła informację dotyczącą możliwości skorzystania z bezpłatnego leczenia sanatoryjnego w 2022 r. dla osób ubezpieczonych w KRUS.

W ramach działalności rehabilitacyjnej KRUS kieruje swoich świadczeniobiorców i rolników spełniających określone kryteria na 3-tygodniowe turnusy rehabilitacyjne do wyspecjalizowanych Centrów Rehabilitacji Rolników, położonych w różnych częściach naszego kraju. Prowadzone jest tam leczenie uzdrowiskowe dla osób ze schorzeniami chorób układu ruchu lub układu krążenia oraz osób po przebytej chorobie COVID-19.

Informacja o terminach turnusów rehabilitacyjnych 2022r. (37,6 KB, PDF)