Mając na względzie bieżącą sytuację epidemiczną oraz bezpieczeństwo mieszkańców przypominamy, że sprawy urzędowe w Starostwie Powiatowym w Chełmie można załatwić:

 • poprzez portal interesanta;
  (aby skorzystać z portalu należy wejść na stronę internetową www.powiatchelmski.pl, kliknąć w pozycję menu „Dla Mieszkańca”, a następnie wybrać „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Katalog e-Usług”;
 • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (E-PUAP);
 • drogą telefoniczną
  (wykaz telefonów znajduje się na stronie internetowej: www.powiatchelmski.pl, zakładka Starostwo – spis telefonów);
 • drogą mailową: sekretariat@powiatchelmski.pl;
 • drogą pocztową na adres: pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm;
 • za pośrednictwem strony Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (www.pwpw.pl) można złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy i wtórnika prawa jazdy oraz rejestrację pojazdu.

Korespondencję kierowaną do Starostwa Powiatowego w Chełmie należy wrzucić do urny, która znajduje się na I piętrze, w skrzydle A.

Jednocześnie przypominamy o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny:

 • dezynfekcji rąk;
 • noszeniu maseczek zasłaniających usta i nos;
 • zachowaniu 1,5 m odstępu.