Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XIX Ogólnokrajowym Konkursie dla rolników „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Zgłoszenia wraz z załącznikami RODO należy dostarczyć do PT KRUS w Chełmie osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2022 r.

Załączniki:

Regulamin, formularz zgłoszeniowy i arkusz oceny gospodarstwa (611 KB, PDF)

Formularz zgłoszeniowy do konkursu dla rolników „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” (50,5 KB, DOC)

Plakat XIX Ogólnokrajowego Konkuru dla rolników „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” (5,58 MB, PDF)