Powiat Chełmski otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę i przebudowę dwóch dróg powiatowych w kwocie prawie 11 mln złotych w ramach rozstrzygniętego naboru z 2021 r. Trzeci wniosek znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej i opiewa na łączną kwotę prawie 28 mln zł. Historia pokazuje, że jest prawie pewne, że i ten projekt zostanie zrealizowany dzięki powstałym oszczędnościom poprzetargowym.

W zakresie otrzymanych środków powstanie nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa.

Zadania dotyczą budowy i przebudowy dróg na odcinku:

  • Żółtańce Kolonia – Wereszcze Duże. Długość odcinka, który zostanie wykonany wynosi prawie 9 km. Na to zadanie otrzymano 50% dofinansowania w kwocie prawie 6,8 mln zł.
  • Siedliszcze – Pawłów powstanie prawie 5 km nowych nawierzchni. Otrzymano środki w kwocie prawie 4 mln zł, co stanowi 50% dofinansowania.

Zadanie uplasowane na liście rezerwowej dotyczy przebudowy drogi powiatowej na odcinku Kamień Kolonia – Michałówka. Jest to ogromny projekt warty prawie 28 mln zł. W ramach zadania planowane jest wykonanie blisko 13,3 km dróg. Dofinansowanie na to zadanie wynosi prawie 14 mln zł co stanowi 50% całej inwestycji.

Powiat Chełmski znalazł się w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o kwotę otrzymanego dofinansowania w województwie lubelskim.

Łączna długość planowanych dróg powiatowych do wykonania w ramach wspomnianych trzech zadań wynosi prawie 27 km! Dofinansowanie na te zadania to ponad 24,5 mln zł, a łączna wartość inwestycji to blisko 50 mln zł.

Warto przypomnieć, że w poprzednim naborze rządowe środki otrzymano na:

  • Budowę i przebudowę dróg powiatowych na odcinku Święcica- Czułczyce Duże oraz Staw- Krobonosz,
  • Przebudowę dróg powiatowych na odcinku Pawłów – Liszno, ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny – Krasne oraz ul. Wiejska w Mieście Rejowiec Fabryczny,
  • Przebudowę dróg powiatowych na odcinku Nowiny – Rudka, Ruda-Kolonia – Rudka oraz Srebrzyszcze – Gotówka.

Łączna długość dróg objęta działaniem inwestycyjnym w ramach powyższych projektów to ponad 84 km!