Powiat Chełmski ogłosił przetarg na budowę i przebudowę drogi powiatowej na odcinku Siedliszcze-Pawłów.

Inwestycja będzie realizowana dzięki dofinansowaniu jakie samorząd otrzymał w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie prawie 4 mln zł, co stanowi 50% dofinansowania.

W ramach inwestycji powstanie prawie 5 km nowych nawierzchni.

Zainteresowani Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 11 marca 2022 r. do godz. 10.00, elektronicznie przez Platformę zamówień publicznych

Pełna treść zamówienia: Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1816L od km 0+250 do km 4+979,60 na odcinku Siedliszcze-Pawłów – Platforma Zamówień Publicznych

 

Dwie osoby siedzące przy stole i podpisujące dokumenty