Powiat Chełmski ogłosił przetarg na budowę i przebudowę drogi powiatowej na odcinku Żółtańce Kolonia – Wereszcze Duże. Inwestycja będzie realizowana dzięki dofinansowaniu jakie samorząd otrzymał w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie prawie 6,8 mln zł, co stanowi 50% dofinansowania.
W ramach inwestycji powstanie prawie 9 km nowych nawierzchni.
Zainteresowani Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 14 marca 2022 r. do godz. 10.00, elektronicznie przez Platformę zamówień publicznych