We wtorek 8 marca w Starostwie Powiatowym w Chełmie odbyło się posiedzenie Komisji i Bezpieczeństwa oraz posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
W spotkaniach uczestniczyli Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk, Wicestarosta Jerzy Kwiatkowski, Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin powiatu chełmskiego, przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży oraz dyrektorzy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Chełmie.
Głównym tematem spotkań było omówienie aktualnej sytuacji w Powiecie Chełmskim oraz wypracowanie rozwiązań w przypadku zwiększonego napływu uchodźców oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu.
Członkowie komisji wyjaśnili również zasady finansowania zakwaterowania uchodźców.
Na godzinę 12:00 zostało wyznaczone spotkanie z radymi powiatowymi. Tematem przewodnim było omówienie sytuacji dotyczących przyjmowania uchodźców w Powiecie Chełmskim oraz wypracowanie dalszych rozwiązań.
Korzystając z okazji Panowie na czele ze Starostowie złożyli wszystkim obecnym Paniom na spotkaniu najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet oraz wręczyli symboliczne upominki.
Kilkanaście oób obradujących przy stole