Powiat chełmski informuje, że od 14 marca br. nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie osobiście w punktach lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Termin wizyty można uzgodnić telefonicznie pod nr 82 56 27 507 (w godz. 7.30-15.30) oraz za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy.
Harmonogram dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie chełmskim w 2022 r. zamieszczony jest pod adresem: https://powiatchelmski.pl/dla…/nieodplatna-pomoc-prawna/