Obchody 80. rocznicy Akcji Reinhardt są inicjatywą podjętą przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego jako odpowiedź na ogromną potrzebę upamiętnienia Ofiar tragicznych wydarzeń, które w dużej mierze dotknęły Lubelszczyznę.

Celem uroczystości, które mają trwać od marca 2022 r. do listopada 2023 r. w Lublinie oraz we wszystkich powiatach, w których przed wojną żyli polscy Żydzi i zostali zamordowani przez okupanta niemieckiego jest edukacja, godne uczczenie Ofiar poprzez pokazanie szczególnie żywej świadomości historycznej i empatii mieszkańców Polski do tych tragicznych wydarzeń.

Główne uroczystości, które będą jednocześnie inaugurowały projekt, odbędą się w dniach 16-17 marca 2022 r. w rocznicę rozpoczęcia akcji i pierwszych transportów Ofiar do obozów Zagłady na Lubelszczyźnie (16/17 marca 1942). Adresowane są przede wszystkim do potomków oraz rodzin Ofiar Akcji Reinhardt, zamieszkujących obszar ówczesnego Generalnego Gubernatorstwa i Galicji, a także pochodzących m.in. z Austrii, Holandii, Słowacji i innych okupowanych przez Trzecią Rzeszę krajów.

Więcej informacji dostępnych na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie