W ostatnim czasie Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk oraz Wójt Gminy Sawin Dariusz Ćwir sprawdzali postęp prac drogowych w miejscowości Sawin. Realizowane tam zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1819L od km 0+000 do km 1+554,05.
Zakres prac to m.in. przebudowa chodników, przebudowa nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 6,0 m, budowa lokalnych utwardzonych poboczy bitumicznych, nowe oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Planowany termin zakończenia robót to 19 czerwca 2022 r. Koszty wskazanego etapu prac (od km 0+000 do km 1+554,05) wynoszą 1 659 983,17 zł.
Dwie osoby stojące na budowanym chodniku